lib.cspi.uz
Eng yangi elektron resurslar

Tabiiy geografiyaning maqsad va vazifalari


Tabiiy geografiyaning maqsad va vazifalari

  • Yozilgan yili: 2020 .
  • Bo'limi: O'quv qo'llanma
  • Elektron resurs QR code surati:
Resurs haqida

- tabiiy geografik jarayonlarni o’rganishning dolzarblik darajasini aniqlash va genetik jihatdan tasniflash.

tabiiy geografik jarayonlarning turlarini o’rganish.

Tabiiy geografik jarayonlarni o’rganishning ilmiy, amaliy ahamiyatini aniqlash. 

Tabiiy geografik jarayonlar fani talabalarga quyidagi bilimlarni beradi:

tabiiy geografik jarayonlar haqida tushuncha berish fanning maqsad va vazifalari hamda talabalarga beradigan bilimlar tizimini aniqlash;

- tabiiy geografik jarayonlarni shakllanish va rivojlanish omillari, ularni sinflashtirish haqida;

- nurash jarayoni haqida. Fizik nurash, kimyoviy nurash, organik nurash. Ularning bir-birlari bilan bog’liqlik darajasi va maxsulotlari haqida;

- yer osti suvlari faoliyati bilan bog’liq bo’lgan jarayonlar va ularning bir - birlari bilan bog’liqligi (deniz, ko’l va suv omborlari qirg’oqlarining yuvilishi va yemirilishi, daryo qirg’oqlari va o’zanlari bo’ylab yuz beruvchi eroziya, sel hodisasi) haqida;


O'xshash resurslar