lib.cspi.uz
Eng yangi elektron resurslar

( Informatika ) ma'lumotlar bazasi fanidan nazorat savollari


( Informatika ) ma'lumotlar bazasi fanidan nazorat savollari

Resurs haqida
Nazorat savollari: 
1. Ma'lumotlar bazasi nima?
2. Ma'lumotlar bazasi qanday xossalarga ega bo‘lishi kerak?
3. Ma’lumotlar bazasi va ma’lumotlar banki tushunchalarining farqini ayting.
4. Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlarining vazifalari nimalardan iborat?
5. Ma'lumotlar bazasi boshqarish tizimlari fani nimani o‘rganadi?

  1.  Ma’lumotlar tipi nima?

  2.  Domen nima?

  3.  Ma’lumotlar bozasi.

  4.  Relyatsion modelning yaxlitlik qismi?

  5.  Kuchli tiplashtirilgan ma’lumotlar modellari.

  6.  Relyatsion model

  7.  Ma’lumotlarning modellash.
Nazorat savollari
1.Ma’lumotlar bazasini boshqarish masalasiga qanday vazifalar kira-di?
2.Ma’lumotlar bazasining hisob yozuvlarini boshqarish qanday amal-ga oshiriladi?
3. Ma’lumotlar bazasi obóektlarida giperko‘rsatkichdan qanday foy-dalaniladi? 
4.Ma’lumotlar bazasi obóektlari HTML formatga qaysi buyruqlaryordamida o‘tkaziladi?
 


Ko'chirib olish  nazorat-savollari.docx Hajmi: 13.54 Kb Ko'chirib olganlar: 65 Fayl nomi: nazorat-savollari.docx
Faylni online o'qish: nazorat-savollari.docx

O'xshash resurslar