lib.cspi.uz
Eng yangi elektron resurslar

Umumiy mikrobiologiya fanidan nazorat savollari


Umumiy mikrobiologiya fanidan nazorat savollari

Resurs haqida
Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya kafedrasi Biologiya o’qitish metodikasi ta’lim yo’nalishi talabalari uchun “Umumiy mikrobiologiya” fanidan nazorat
SAVOLLARI
1-ON savollari:
1. Mikrobiologiya fani va uning o‘rganish obektlarini tavsiflang.
2. Mikroorganizmlarning hujayraviy tuzilishiga ko‘ra turlari va ularning o‘ziga xosligi. 3. Mikrobiologiya fanining boshqa fanlar bilan aloqadorligi.
4. Mikrobiologiya fanining ahamiyati.
5. Mikroorganizmlarning inson hayotidagi ahamiyati. 6. Mikroorganizmlarning tabiatdagi ahamiyati.
7. Mikrobiologiya fanining bo‘limlarini tavsiflang. 8. Mikrobiologiya fanining rivojlanish tarixi.
9. Insonda qadimgi mikrobiologik tushunchalarning shakllanishi. 10. Mikrobiologiyaning morfologiya davrini tavsiflang.
11. Mikrobiologiyaning fiziologiya davrini izohlang.
12. Mikroskopning kashf etilishi va uning mikrobiologiya fanining rivojlanishidagi ahamiyati.
13. L.Pasterning mikrobiologiya fanining rivojiga qo‘shgan hissasi haqida yozing. 14. Rus olimlarining mikrobiologiya fani rivojiga qo‘shgan hissasi.
15. Mikrobiologiyaning tadqiqot usullarni tavsiflang. 16. Qorong‘i maydonli mikroskopiya usuli.
17. Mikroorganizmlar olami va uning turlari, o‘ziga xos xususiyatlari.
18. Mikroorganizmlarning hujayraviy tuzilishiga ko‘ra turlarini tavsiflang. 19. Eukariot mikroorganizmlar va ularning xususiyatlari.
20. Prokariot organizmlar va ularning xususiyatlari.
21. Baketriyalarning morfologiyasiga ko‘ra guruhlarini tavsiflang. 22. Sharsimon bakteriyalar va ularning xususiyatlari.
23. Mikoplazmalar va ularning xususiyatlari.
24. Aktinomitsetlar va ularning o‘ziga xos xususiyatlari. 25. Proaktinomitsetlar va ularning o‘ziga xos xususiyatlari. 26. Mikobakteriyalar va ularning o‘ziga xos xususiyatlari. 27. Rekketsiyalar va ularning tuzilishi, xususiyatlari.
28. Miksobakteriyalar va ularning o‘ziga xos xususiyatlari. 29. Baeteriofaglar va ularning xususiyatlari.
30. Shilimshiqlar va ularning turalari, tuzilishi.
31. Zamburug‘lar va ularning o‘ziga xos xususiyatlari, turlari. 32. Sianobakteriyalar va ularning o‘ziga xosligi.
33. Diatom suv o‘tlari va ularning o‘ziga xosligi. 34. Baketriya hujayrasining tuzilishini tavsiflang. 35. Kapsula va uning tuzilishi.
36. Xivchinlarning tuzilishi va ahamiyati.
37. Fimbriy va pililar hamda ularning ahamiyati. 38. Bakteriyalarning sporasi va uning hosil bo‘lishi.

 39. Spora hosil bo‘lining umumiy sxemasini izohlang. 40. Sporaning o‘sishi va zarur sharoitlar.
41. Bakteriya hujayrasi devori va uning tuzilishi.
42. Sitoplazmatik membrana va uning o‘ziga xosligi. 43. Sitoplazma va uning tarkibi.
44. Nukleoid va uning ahamiyati.
45. Kiritmalar va ularning ahamiyati.
46. Mikrooganizmlar sistematikasi va nomeklatura qoidalari.
47. Mikroorganizmlarning zamonaviy sistematikasi va uning o‘ziga xosligi. 48. Mikroorganizmlarning nomlanishi va nomeklatura qoidalari.
49. Mikroorganizmlar sistematik guruhlari va ularning tavsifi. 50. Gratsilakutes bo‘limi va uning o‘ziga xos xususiyatlari. 51. Skotobakteriyalar sinfi va uning o‘ziga xos xususiyatlari. 52. Azotobakteriyalar va ularning o‘ziga xosligi.
53. Rizobakteriyalar va ularning o‘ziga xosligi.
54. Nitrobakteriyalar oilasi va ularning o‘ziga xosligi. 55. Enterobakteriyalar oilasi va ularning o‘ziga xosligi. 56. Sirpanuvchi baetriyalar va ularning o‘ziga xosligi. 57. Xlamidobakteriyalar va ularning o‘ziga xosligi.
58. Kurtaklanuvchi va poyali baetriyalarni tavsiflang.
59. Rikketsiyalar va xlamidalar guruhiga mansub mikroorganizmlarni tavsiflang. 60. Anoxyphotobacterialar sinfi vakillarini tavsiflang.
61. Oxyphotobacteria sinfini tavsiflang.
62. Firmikutes bo‘limi va uning o‘ziga xos xususiyatlari. 63. Firmikutes sinfi va uning o‘ziga xosligi.
64. Tallobaketriyalar sinfi vakillari va ularning o‘ziga xos xususiyatlari. 65. Tenerokutes bo‘limi va ularning o‘ziga xos xususiyatlari.
66. Medosokutes bo‘limi va ularning o‘ziga xos xususiyatlari. 67. Arxobateriyalar va ularning o‘ziga xosligi.

Ko'chirib olish  nazorat-savollari.pdf Hajmi: 419.37 Kb Ko'chirib olganlar: 31 Fayl nomi: nazorat-savollari.pdf
Faylni online o'qish: nazorat-savollari.pdf

O'xshash resurslar