lib.cspi.uz
Eng yangi elektron resurslar

Tabiat bilan tanishtirish fanidan mustaqil ish


Tabiat bilan tanishtirish fanidan mustaqil ish

  • Yozilgan yili: 2019 .
  • Bo'limi: Mustaqil ish
  • Elektron resurs QR code surati:
Resurs haqida
5. Mustaqil ishlar mavzular mazmuni va ularga ajratilgan soatlar.
Talaba mustaqil ishni tayyorlashda mazkur fanning muayyan o‘ziga xosliklari hisobga olgan holda quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi.
      Talabalarning mustaqil ishlari har bir ma’ruza mavzusi asosida tashkil etiladi.  Fanni o‘rganish jarayonida mustaqil ishlarning bir necha turlaridan foydalaniladi: 
  1. adabiyotlar bilan ishlash;
  2. ijodiy ish;
  3. ba’zi mavzular bo‘yicha referatlar tayyorlash;
       Mustaqil ishlarni tashkil etishda internet va axborot manbalaridan doimiy foydalaniladi.
5. MUSTAQIL TA’LIM
Mustaqil ta’lim mavzularisoat

4-semestr 
1Konstitusiyaning qaysi moddalarida tabiatni asrashga doir qonunlarni o‘rganish tahlil qilish.6
2Prezident qarorlarini o‘rganish6
3Oliy majlis tomonidan chiqarilgan tabiatni muxofaza qilishga doir qonunlarni o‘rganish.6
4Ekologiya tushunchasi.6
5Ekologik ta’lim berish davlat standartlari.6
6Uzluksiz t’limda erologik t’lim konsepsiyasi6
7Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish bo‘yicha davlat talablari.6

Jami42

5-semestr 
8«Avesto»da tabiatni asrash xaqida fikr va mulohazalar.6
9«Hadis»da tabiatga oid bandlarini o‘rganish va tahlil qilish6
10«Adab durdonalari» asarida xayvonot olamiga oid munosabat bandlarini o‘rganis6
11“Ilk qadam” davlat o’qub  dasturida    tabiat bilan  tanishtirish6
12Dasturda tabiat bilan tanishtirish bo‘limlarida guruhdan -guruhga murakkablashuv jarayonini tahlil qilish (jonli-jonsiz tabiat, o‘simliklar,6
13Turli  yosh   guruhlari    uchun         tabiatga      oid o‘yinlar, mashg‘ulot ishlanmalarini tuzish. Ko‘rgazmali qurollar tayyorlash.8

Jami38

Umumiy soat 80
     Mustaqil ta’lim talabalar mustaqil o‘rganadigan ma’ruza va laboratoriya Mashg‘ulotlari mavzularidan iborat. Mustaqil ta’lim talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlashga mavzularni tushinish va o‘zlashtirish qobiliyatini rivojlanishiga umumiy dunyokarashning kengaytirishga yordam beradi.
       Mustaqil o‘zlashtiriladigan  mavzular bo‘yicha talabalar tomonidan referatlar tayyorlanadi va uni taqdimoti tashkil qilinadi.
O'xshash resurslar