lib.cspi.uz
Eng yangi elektron resurslar

Tabiat bilan tanishtirish fanidan nazorat savollari


Tabiat bilan tanishtirish fanidan nazorat savollari

Resurs haqida
NAZORAT SAVOLLARI
1.Maktabgacha ta’limda bolalarni tabiat bilan tanishtirishning nazariy asoslari va tabiat haqida tushuncha. 
2.Ekologiya fani necha bo’limdan iborat va qaysilar.
3.Tabiatshunoslik faninig rivojlanishiga hissa qo’shgan O’rta Osiyolik mutafakkirlar asarlari haqida ma`lumot bering.
4.Tabiatga oid o‘zbek va jahon yozuvchilarining ilmiy hikoyalarini to‘plash, o‘rganish va tahlil qilish. 
5.Tabiat bilan tanishtirish metodikasi fanining predmeti, maqsad va vazifalari.
6.Tabiat, inson, jamiyat tushunchalariga ta`rif bering.
7. Abu Rayhon Beruniyning ilmiy asarlari haqida ma`lumot  bering
8. Tabiat bilan tanishtirish metodikasi faninig predmeti maqsad va vazifalari.
9.Tabiat, inson va jamiyat haqida tushuncha
10.“Ilk qadam” davlat o‘quv dasturida bolalarni tabiat bilan tanishtirish
11. Tabiat bilan tanishtirish metodikasining fan sifatida shakllanishi. 
12.Sharq va G‘arb olimlarining tabiat, unung inson hayotidagi o‘rni haqidagi qarashlari. 
13.Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish vazifalari va metod, vositalari. 
14.Maktabgacha yoshdagi bolalarni tevarak atrofidagi xayot bilan tanishtirish orqali ekologik madaniyatini takomillashtirish    
15.O‘rta guruh bolalarining tabiatdagi mehnatlarini tashkil qilish.
16. Yer va quyosh planetalari haqida tushunchalarni shakllantirish.     
17.Tabiat materiallarini yig‘ish va ularni badiiy ijodda aks ettirish. 
18.Metod   haqida tushuncha. 
19.Katta guruh bolalarining tabiatdagi mehnatlarini tashkil qilish. 
20.Tayyorlov guruhda tabiat bilan tanishtirishga oid o‘yinlarini tashkil etishning mashg‘ulot ishlanmalarini tuzish
21.Tabiatga nisbatan insoniy munosabatlarni shakllantirishda bolalarning yasash, qurish faoliyatlari.  
22.Tabiat haqida beriladigan bilimlarning yoshga mosligi haqida ma`lumot bering
23.Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish ish shakllari va o‘ziga xosligi 
24.Kichik guruhda tabiat bilan tanishtirishga oid o‘yinlarini tashkil etishning mashg‘ulot ishlanmalarini tuzish 
25.O‘rta guruhda tabiat bilan tanishtirishga oid o‘yinlarini tashkil etishning mashg‘ulot ishlanmalarini tuzish
26.Turli yosh guruh bolalarining tabiat haqidagi bilimlarini o‘zlashtirishda o‘ziga xosliklar.
27. Tabiat bilan tanishtirish shakllari: Mashg‘ulot,ekskursiya, sayr va ularning turlari, o‘tkazish metodikasi. 
28.Sayrlarni rejalashtirish. 
29.Katta guruhda tabiat bilan tanishtirishga oid o‘yinlarini tashkil etishning mashg‘ulot ishlanmalarini tuzish 
30.Tabiat bilan tanishtirish mashg‘ulotlarida ko‘rgazmalar tayyorlash
31.Maktabgacha yoshdagi bolalarni o‘lkamiz tabiati, o‘simlik va hayvonot olami bilan tanishtirishda tabiat qo‘ynida o‘tkaziladigan ekskursiyaning ahamiyati 
32.Tabiat bilan tanishtirish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik madaniyatni rivojlantirish. 
33.Ekologiya. Ekologiya faning tarixiy asoslari. 
34.Tayyorlov guruhda tabiat bilan tanishtirishga oid o‘yinlarini tashkil etishning mashg‘ulot ishlanmalarini tuzish 
35.Tabiatdagi ekologik bog‘lanishlar haqidagi ma’lumotlarni shakllantirish.
36.Tabiatdagi ekologik bog‘lanishlar haqidagi ma’lumotlar. 
37.Tabiat bilan tanishtirish orqali ekologik tarbiyalashda bolalarning psixologik xususiyatlarini rivojlantirish. 
38.Ekologik tarbiyalashda bolalarning tafakkuri, diqqati, xotirasini rivojlantirish. 
39.Tabiatdagi ekologik bog‘lanishlar haqidagi ma’lumotlarni shakllantirish. 40.Bolalarga tabiatdagi o‘simliklar va hayvonlarning bir biriga bog‘liqligini tushuntirish 
41.Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish vazifalari va metod, vositalari. 
42.Ekologiya fani necha bo’limdan iborat va qaysilar.
43.Tabiat burchagini tashkil etishda qo‘yiladigan talablar
44.Bahor fasli tabiat manzaralari bilan tanishtirish                                                                                        
45.Turli fasl tabiat manzaralari bilan tanishtirish                                      
46.Maktabgacha ta’lim muassasalarida tabiat bilan tanishtirish mashg‘ulotlarini rejalashtirish va tashkil qilish. 
47.Turli guruhlarda mashg‘ulotlar o‘tkazish, ularga rahbarlik qilish. 
48.Yangi bilim berish bilimlarni aniqlashtirish, bilimlarni mustahkamlash mashg‘ulotlari. 
49.Turli fasllarda tabiatdagi mavsumiy o‘zgarishlar haqidagi tasavvurlarni shakllantirish
50. Tabiatshunoslikka oid ta’limiy o‘yinlarni rejalashtirish
51.Mashg‘ulot o‘kazish tartibi. 
52. Tabiat bilan tanishtirish mashg‘ulotlarini rejalashtirish, rejalashtirish turlari. 
53.Rejalashtirishda faslchilik tamoyili. 
54.Tabiat burchagini tashkil etishda qo‘yiladigan talablar        
55.Turli yosh guruhlarida tabiat burchagini tashkil etish
56.Bolajon dasturida turli yosh guruh bolalarini tabiat bilan tanishtirish.
57.Tabiatshunoslikka oid ta’limiy o‘yinlarni rejalashtirish. 
58. Kuzatish va uning turlari. 
59.Turli yosh guruhlarida ertalabki sayrni rejalashtirish 
60.Turli yosh guruhlarida qishki o‘yinlarni tashkil etish
61.Turli guruhlarda kuzatish ishlarini tashkil etish. 
62.Bolalarda izlanuvchanlik qobiliyatini rivojlantirish. 
63. O‘simliklarni parvarish qilish
64.Turli yosh guruhlarida kechki sayrni rejalashtirish 
65.Turli fasl tabiat manzaralari bilan tanishtirish                                          
66. Mayda sut emizuvchilar va ularning parvarishlash yo‘llarini o‘rgatish. 
67.”Avesto”da tabiatni asrash haqida fikr va mulohazalar. 
68.Hadis”da tabiatga oid bandlarni o‘rganish va tahlil qilish 
69.Bahor fasli tabiat manzaralari bilan tanishtirish   
70.YOz fasli tabiat manzaralari bilan tanishtirish                                                                                                                   71.”Adab durdonalari” asarida xayvonot olamiga oid munosabat bandlarini o‘rganish
72. Bolalarni tabiat bilan tanishtirish  shakillari  olib boriladi.
73. Tabiat bilan tanishtirishda metodlari haqida tushuncha
74.YOz fasli tabiat manzaralari bilan tanishtirish   
75.Kuz fasli tabiat manzaralari bilan tanishtirish                                          
O'xshash resurslar