lib.cspi.uz
Eng yangi elektron resurslar

Matematik tasavvurlarni shakllantirish nazariyasi va metodikasi fanidan adabiyotlar ro'yxati


Matematik tasavvurlarni shakllantirish nazariyasi va metodikasi fanidan adabiyotlar ro'yxati

  • Yozilgan yili: 2019 .
  • Bo'limi: ---
  • Elektron resurs QR code surati:
Resurs haqida

Umumiy adabiyotlar ro’yhati:

1.     Xasanboyeva.O.U va boshqalar. «Maktabgacha ta’lim pedagogikasi». T.., «Ilm ziyo» 2006.
2.Bikbayeva N.U. Ibragimova Z.I. Kosimova X.I. «Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shaklantirish» T. «O’qituvchi» 1995y
3.Bikbayeva N.U. va B. «Maktabgacha tarbiya yoshidagi  bolalarda   matematik  tasavvurlarni  rivojlantirish» T., «O’qituvchi» 1996 y.
4.Bikbayeva.N.U. «Maktabgacha ta’lim muassasasida matematika mashg’ulotlarini  rivojlantirish» T., «O’qituvchi» 1998
5.     Bikbayeva.N.U.  Aliyeva U.S   Matematika. «Maktabgacha tayyorlov guruxi uchun tarbiyachilari uchun metodik qo’llanma» T., «O’qituvchi» 1999y.
6.«Uchinchi  mingyillikning bolasi» dastur. Toshkent. “Ma’rifat madadkor” 1999 y.


Qo’shimcha adabiyotlar:


1.I.A.Karimov.  “O’zbekiston mustaqilikka erishish ostonasida” T.: 2012 yil
2.I.A.Karimov. “Yuksak mana’viyat engilmas kuch” T.: 2008y
3.Karimov.I.A. «O’zbekiston XXI asr   bo’sag’asida xafsizlikka tahdid va barkarorlik shartlari  va taraqqiyot kafolatlari» T. «O’zbekiston»   1997 y.
4.«Barkamol avlod  O’zbekiston taraqqiyoti poydevori» T. «Sharq», 1997y.
5.O’zbekiston Respublikasi. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. T., «O’zbekiston»   1997y.
6.O’zbekiston Respublikasining «Ta’limi to’g’risida»gi Qonuni. «Ma’rifat» gazetasi. 1997 yil 1 oktyabr
7.Maktabgacha ta’lim davlat standarti. O’z PFITI, T..,1995-96.
8.Bolalar bog’chasida ta’lim -tarbiyadasturi .1-4 sinflar uchun dastur T.: 1998y
9.Yusupova.P. «Maktabgacha tarbiya pedagogikasi» «O’qituvchi» T- 1993y.
10.Xasanboyeva.O.U.Oila pedagogikasi. T., 2007 y.
11.www.Ziyo.net
12.http: //www//uralrti/ru.
13.WWW. TDPU.uz.
14.WWW. QDPI.uz.
15.WWW. QMU.uz.
16.WWW.SamDU.uz.
17.WWW.nspi.uz.
O'xshash resurslar