lib.cspi.uz
Eng yangi elektron resurslar

Табиий географик жараёнлар


Табиий географик жараёнлар

Resurs haqida

Fanni o‘qitishdan maqsad - geografik qobiqda sodir bo‘ladigan tabiiy geografik jarayonlarning shakllanishi va rivojlanish qonuniyatlari hamda ularni bashorat qilish hamda ularga qarshi kurash chora-tadbirlarini ishlab chiqishni geografik asoslari haqida bilimlar berish. Ularda o‘rganish  va baholash bo‘yicha tegishli ko‘nikmalarni va nazariy bilimlarni shakllantirishdir.


O'xshash resurslar